SETAP projelerini müşteri, müşteri temsilcileri ve diğer partnerler ile koordine oarak 3 boyutlu ortamda tasarlamaktadır. Tasarım sonuçları materyal listesi, iş programları, iş akış diyagramları ve metodoloji raporları ile birlikte müşteriye sunulmaktadır.

İmalatı ve uygulamayı çok iyi derecede bilen tecrübeli projelendirme ekibi akademisyenlerden oluşan bağımsız kontrolör ve danışman ekibi tarafından desteklenmektedir.

Uluslararası saygın üniversitelerden mezun olan ve özelikle EUROCODE olmak üzere uluslararası standartları kullanarak statik tasarım yapan mühendislik ekibi müşterilerinin isteklerini tasarlayan mimari ekiple desteklemektedir.

SETAP, bütün proje çalışmalarını (mimari, statik, mekanik ve elektrik) birbiriyle çakıştırmakta ve böylece şantiyedeki muhtemel uyumsuzlukların önüne geçmektedir.

Proje ofisinde çizilen imalat resimleri, imalat mühendisleri tarafından üretim hattına online olarak aktarılmakta ve üretim süreçleri, hatlar boyunca yine proje bölümü tarafından online olarak takip edilmektedir.