DEĞERLERİMİZ

Awesome Image

VİZYON
Dünyadaki son teknolojiyi kullanarak, müşterilerinin kullanım amaçlarına, kültürel taleplerine ve inşaat mahallindeki arazi ve doğa koşullarına uygun yapılar sunmakdır.

 

MİSYON
Dünyada gelişen son teknolojiyi sürekli takip edip kullanarak, katma değerli proje ve üretim anlayışı ile müşteri memnuniyeti birinci hedefi olan, kalite anlayışı ile faaliyet gösterdiği çelik yapı sektöründe uluslararası projelerde aranan firma olma özelliğini sürdürmek, her geçen gün artan ihracat potansiyeliyle bu konumunu ülke sınırlarının dışına taşıyarak ülkesinin gelişimine katkı sağlamak, bireye ve topluma saygılı, hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı olarak müşterileri, çalışanları ve iş ortaklarının beklentilerini en üst seviyede karşılamak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Awesome Image

- Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
- Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
- Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
- Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
- Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,
- Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
- Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.
Yönetim, taahhütte bulunduğu çevrepolitika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Awesome Image

SETAP;

- Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
- Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
- Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
- Kalite bilincinini tüm şirket çalışanlarında oluşturmak,
- Tedarikçi ve iş ortakları ile güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
- En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
- Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.